BDAR

Išdavimo tvarka

Kaip gauti asmens tapatybės kortelę?

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl ATK išdavimo ar keitimo gali kreiptis į bet kurį pasirinktą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teritorinį skyrių.

Asmens tapatybės kortelė (ATK) yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir suteikiantis galimybę naudotis internetu teikiamomis paslaugomis ir pasirašinėti kvalifikuotu elektroniniu parašu elektroninius dokumentus.

ATK išdavimas, valstybinės rinkliavos dydis, naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Išsami informacija apie ATK išdavimą taip pat yra pateikiama Migracijos departamento informacinėje sistemoje MIGRIS.

Rezervuok laiką vizitui