BDAR

Dažnai užduodami klausimai

Turite klausimų?

Konsultavimas (8 5) 271 6062

Asmens tapatybės kortelė

Prašome atvykti į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ar Vilniaus miesto skyrių arba į Migracijos departamento Kauno miesto skyrių, esantį Chemijos g. 4B (visi adresai). Čia Jums bus sudarytas ir išduotas naujas kortelės PIN kodas. Atvykus būtina turėti asmens tapatybės kortelę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-27

Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamos asmens tapatybės kortelės yra elektroninės kortelės, kurios gali būti naudojamos ne tik kaip asmens dokumentai, bet ir kaip elektroninių dokumentų pasirašymo elektroniniu parašu įtaisai.  Norint pasinaudoti asmens tapatybės kortele, kaip elektroninio parašo įtaisu, reikia fiziškai disponuoti pačia kortele ir žinoti kortelės elektroninio parašo funkcijos aktyvavimo duomenis (PIN kodą). Kortelės PIN kodas yra naudojamas kiekvieną kartą, kai pasirašote vieną ar kitą elektroninį dokumentą elektroniniu parašu arba jungiatės prie elektronines paslaugas teikiančių interneto portalų, kurie vartotojo asmens tapatybę nustato pagal elektroninį parašą.  Asmens tapatybės kortelės elektroninio parašo funkcija nuo neteisėto jos panaudojimo daugkartinio PIN kodo bandymo būdu yra apsaugota technologinėmis priemonėmis ribojant neteisingo PIN kodo įvedimų skaičių – 3 kartus iš eilės įvedus neteisingą PIN kodą, kortelės elektroninio parašo funkcija yra blokuojama. Įsidėmėtina, kad Jums išduotų elektroninio parašo sertifikatų galiojimo laikotarpiu praradus asmens tapatybės kortelę ar įtarus, kad kortelės PIN kodą galėjo sužinoti kitas asmuo, privaloma nedelsiant telefonu (8 5) 271 6062 informuoti Asmens dokumentų išrašymo centro Sertifikatų skyrių, kurio darbuotojai, įsitikinę Jūsų asmens tapatybe, sustabdys Jums išduotų elektroninio parašo sertifikatų galiojimą. Po sertifikatų galiojimo sustabdymo bet koks elektroninis parašas, sudarytas naudojant Jūsų asmens tapatybės kortelę, bus laikomas negaliojančiu.  Jei praradote asmens tapatybės kortelę, visais atvejais turite nedelsdami kreiptis į bet kurį Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą paskelbti prarastą kortelę negaliojančia.  Jei asmens tapatybės kortelė nėra prarasta (žinote arba įtariate, kad kortelės PIN kodą galėjo sužinoti kitas asmuo) ir norėsite toliau ja naudotis pasirašydami elektroniniu parašu, turėsite asmeniškai atvykti į Migracijos departamento Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ar Vilniaus miesto skyrių arba į Migracijos departamento Kauno miesto skyrių, esantį Chemijos g. 4B (visi adresai), kur pateikus prašymą Jums bus išduoti nauji sertifikatai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-27

Prisijungimo įrenginiai

Kortelių skaitytuvas yra kompiuterio priedas, su kuriuo galima sujungti elektroniniam parašui skirtą kortelės lustą su vartotojo kompiuteriu. Tipinis kortelių skaitytuvas atrodo kaip nedidelė plokščia dėžutė, kurios viename gale yra kortelei įstatyti skirtas lizdas, o iš kito dėžutės galo išeinantis laidas kitame jo gale turi USB kištuką, kuris jungiamas į kompiuterio USB lizdą. Tokį skaitytuvą galima įsigyti už maždaug 8 eurus. Kortelių skaitytuvas taip pat gali būti integruotas į kompiuterio klaviatūrą – kortelei įstatyti skirtas lizdas tokiu atveju paprastai yra klaviatūros dešinėje pusėje, klaviatūros gale arba viršuje. Kompiuterio klaviatūros su integruotu kortelių skaitytuvu kainuoja apie 30 eurų. Kortelių skaitytuvais prekiauja specializuotos elektronikos parduotuvės.

Deja, kartais kai tam tikrų modelių skaitytuvai tam tikromis aplinkybėmis neveikia taip, kaip turėtų. Dėl šios priežasties šiuo metu nerekomenduojame pirkti gamintojo „HID Global“ skaitytuvo „Omnikey 3021“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-19

Tam reikia įsigyti kortelių skaitytuvą ir paruošti savo kompiuterį taip, kaip aprašyta skyriuje „Metodinė informacija“ pateiktose instrukcijose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-19

Sertifikatai

Dėl sertifikatų asmens tapatybės kortelėje atnaujinimo prašome kreiptis į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ar Vilniaus miesto skyrių arba Migracijos departamento Kauno miesto skyrių, esantį Chemijos g. 4B (visi adresai). Būtina atvykti asmeniškai ir su savimi turėti asmens tapatybės kortelę. Sertifikatų atnaujinimas atliekamas vietoje ir yra nemokamas.

Pasibaigus valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sertifikatų galiojimui prašome kreiptis į savo įstaigos personalo administravimo skyrių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-27

Pasitikrinti, iki kada galioja Jūsų sertifikatai, galite vadovaudamiesi šia instrukcija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-25

Bendros temos

Prašome paskambinti į Asmens dokumentų išrašymo centro Sertifikatų skyrių tel. (8 5) 271 6062.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-19

Peržiūrėti elektroninių dokumentų, kurių failo pavadinimo plėtinys .adoc, turinį ir patikrinti dokumentus pasirašiusio asmens elektroninį parašą galite:

 1. https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator;
 2. https://signa.mitsoft.lt/signa-web;
 3. http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html,
 4. įdiegę savo kompiuteryje ir naudodami elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo programinę įrangą SIGNA, kurią galima nemokamai parsisiųsti iš šios įrangos gamintojo tinklalapio. Papildoma informacija apie šį variantą pateikiama čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-19

Galite bandyti nustatyti problemą patys, vadovaudamiesi dažniausiai pasitaikančių pasirašymo problemų identifikavimo instrukcija, arba kreiptis pagalbos į Asmens dokumentų išrašymo centro Sertifikatų skyrių tel. (8 5) 271 6062.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-19

Galite naudoti elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo programinę įrangą SIGNA, kurią galima nemokamai parsisiųsti iš šios įrangos gamintojo tinklalapio. Naudojant programinę įrangą SIGNA, galima sudaryti ir pasirašyti elektroninius dokumentus, atitinkančius elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 reikalavimus. Sudaryti ir pasirašyti elektroniniu parašu ADOC specifikaciją atitinkančius elektroninius dokumentus taip pat galima šiuose interneto puslapiuose:


  1. https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer;
 2. https://signa.mitsoft.lt/signa-web;
 3. http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-19

Elektroninis parašas visų pirma gali būti naudojamas elektroniniu būdu sudarant privačius sandorius, kai abi šalys dėl to sutaria.

Elektroninis parašas taip pat gali būti naudojamas jungiantis prie elektronines paslaugas teikiančių interneto portalų, kurie vartotojo asmens tapatybę nustato elektroniniu parašu. Patvirtinęs savo tapatybę elektroniniu parašu, vartotojas gali naudotis elektroninėmis paslaugomis, kurias teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, valstybės įmonė Registrų centras bei kitos valstybės ar savivaldybių institucijos. Visų viešojo sektoriaus teikiamų elektroninių paslaugų sąrašą galima rasti elektroninės valdžios portale www.epaslaugos.lt.

 Elektroninį parašą galima naudoti daugelio Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemose vietoj slaptažodžių kortelių ar slaptažodžių generatorių.

 Taip pat paminėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, asmenų skundai viešojo administravimo subjektams gali būti teikiami elektroniniu būdu, pasirašant juos elektroniniu parašu.

 Juridinių asmenų įgaliotų atstovų teikiamus elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus (įmonių ataskaitas, gydymo įstaigų išduotus nedarbingumo pažymėjimai) priima Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Eksporto bei importo muitinės formalumai gali būti atliekami teikiant elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus. Vis daugiau viešuosius pirkimus skelbiančių institucijų pageidauja gauti pasiūlymus elektroniniu būdu ir pasirašytus elektroniniu parašu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-27

Pagal 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 3 straipsnyje pateikiamą apibrėžimą, elektroninis parašas – elektroninės formos duomenys, kurie yra prijungti prie kitų elektroninės formos duomenų arba logiškai susieti su jais ir kuriuos pasirašantis asmuo naudoja pasirašydamas.

Svarbu žinoti tai, kad pagal tą patį reglamentą, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai turi tokią pačią teisinę galią kaip ir ranka pasirašyti dokumentai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-27