BDAR

Išdavimo tvarka

Kaip gauti asmens tapatybės kortelę?

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl ATK išdavimo ar keitimo gali kreiptis į bet kurį pasirinktą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teritorinį skyrių.

Asmens tapatybės kortelė (ATK) yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir suteikiantis galimybę naudotis internetu teikiamomis paslaugomis ir pasirašinėti kvalifikuotu elektroniniu parašu elektroninius dokumentus, kai ATK įdiegti sertifikatai yra aktyvūs.

ATK išdavimas, valstybinės rinkliavos dydis, naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Migracijos departamento informacinėje sistemoje apie paslaugas MIGRIS bus pateikta ir kita su ATK (išdavimu, keitimu, sertifikatų valdymu, valstybinės rinkliavos dydžiu ir pan.) susijusi informacija. MIGRIS.