BDAR

Notifikuota Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties schema

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, būdama atsakinga už elektroninės atpažinties politikos formavimą, sėkmingai užbaigė Reglamentu nustatytas procedūras dėl Lietuvos elektroninės atpažinties schemos, kuri būtų pripažįstama tarpvalstybiniu lygmeniu ES vidaus rinkoje, notifikavimo. Procedūros metu patvirtinta, kad elektroninės atpažinties schema, pagal kurią išduodamos Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės, atitinka aukštą saugumo patikimumo lygį. Apie tai oficialiai paskelbta 2020 m. rugpjūčio 21 d. ES teisės akte.  

Šis paskelbimas įpareigoja (Reglamente numatytas iki vienų metų pereinamasis laikotarpis) ES ir Europos ekonominės erdvės valstybes pripažinti Lietuvos Respublikoje išduodamas asmens tapatybės korteles kaip elektronines atpažinties priemones, jei Lietuvos Respublikos piliečiai norėtų pasinaudoti internetu teikiamomis viešojo administravimo paslaugomis tose valstybėse. Asmens tapatybės kortelė, kaip Lietuvos Respublikos asmens dokumentas ir kartu elektroninės atpažinties ir kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimo priemonė, gali būti išduota kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui nuo 16 metų amžiaus (tam tikrais atvejais – ir nuo 14 metų). 

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendino ir palaiko Reglamentu nustatytus centralizuotus techninius sprendimus, kurie užtikrina saugų ir patikimą asmens tapatumo patvirtinimą tarpvalstybiniu lygmeniu, kai ATK naudojama kaip elektroninės atpažinties priemonė internetinėms paslaugoms gauti kitoje ES ir Europos ekonominės erdvės valstybėje.

Atnaujinta: 2021-11-19