Kaip pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu?

Elektroninis parašas

 

Elektroninio parašo  kūrimą, tikrinimą, galiojimą, parašo naudotojų teises ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas.

 

Elektroninio parašo galia

 

Saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.

 

Elektroninis dokumentas

 

Elektroninio dokumento, pasirašyto elektroniniu parašu, specifikacija yra patvirtinta Lietuvos archyvų departamento direktoriaus įsakymu.

Elektroninis dokumentas sukuriamas naudojant ATK kvalifikuotą e. parašo sertifikatą ir specialią programinę įrangą SIGNA, kuri laisvai platinama ir ją galima atsisiųsti iš sertifikavimo centro, kurio funkcijas vykdo Gyventojų registro tarnyba, prie Vidaus reikalų ministerijos puslapio www.nsc.vrm.lt.

Skiltyje „Elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo programinė įranga” pateikiama SIGNA programinis paketas ir jo naudojimo instrukcija.

Programinę įrangą SIGNA reikia įdiegti Jūsų kompiuteryje.

 

Elektroninio dokumento pasirašymas

 

Programinė įranga SIGNA atitinka Lietuvos archyvų departamento patvirtintus reikalavimus elektroniniam dokumentui ir ją galima pasirašyti elektroninius dokumentus, kurių formato plėtiniai yra - .docx. xlsx, pptx (Microsoft Open Office XML), .odt, .ods, .odp (Open Office); .pdf; .tif; .jpg. 

Naudojant SIGNA, elektroninių dokumentų pasirašymo įranga sukuriamas ADOC formato elektroninis dokumentas. Norint perskaityti šio formato dokumentus, kompiuteryje turėtų būti įdiegta SIGNA programinė įranga. Elektroninio dokumento kūrimo gidas pateikiamas čia.

 

Elektroninio dokumento, pasirašyto elektroniniu parašu, saugumas ir vientisumas

 

Elektroninio dokumento, pasirašyto elektroniniu parašu, saugumas ir vientisumas užtikrinamas specialiais kodavimo metodais, pasirašant elektroninį dokumentą. Koduojamas ne visas tekstas, o taip vadinama HashValue („sumaišyta vertė“), kuri specialiu būdu paskaičiuojama iš viso teksto. Paprasčiausiai atliekamą procesą galima paaiškinti taip – raidės keičiamos skaičiais pagal jų vietą abėcėlėje ir paskaičiuojama tų skaičių suma. Pavyzdžiui:

Raidė

S

E

R

T

I

F

I

K

A

T

A

S

Suma

Raidės vieta abėcėlėje

19

5

18

20

9

6

9

11

1

20

1

19

138

Priklausomai nuo kodavimo metodo pasirenkami atitinkami algoritmai (pvz.: SHA, SHA-256 ar RIPEMD-160, SHA – Secure Hash Algorithm).

Teksto „SERTIFIKATAS“, pasirašyto elektroniniu parašu, naudojant SHA-256 kodavimo algoritmą, HashValue atrodytų taip:

2253cb58f95672905f8c4ac58373851d6df735b60f81c6297550f2091163a4c4 (HashValue išraiška įprastai pateikiama šešioliktainių skaičių sistemoje. HashValue paskaičiuotas pasinaudojant on-line hashing generatoriumi.

Atgal