Kas yra e. valdžia ir kaip pasinaudoti e. paslaugomis?

Kas yra e. valdžia?

 

Informacinių technologijų naudojimo galimybės viešųjų paslaugų teikimo srityje šiandien labai didelės, todėl vis daugiau viešųjų paslaugų teikiama elektroninėmis formomis. Naudojantis informacijos ir ryšių technologijomis (IRT) vyksta glaudesnis piliečių ir viešųjų institucijų bendradarbiavimas, viešosios paslaugos piliečiams teikiamos greičiau, kokybiškiau, jos tampa lengviau prieinamos.

 

E. valdžios sąvoka apjungia visas valdžios funkcijas, kurios yra perkeltos į elektroninę erdvę ir apima visas paslaugas, kokias valdžia gali teikti savo piliečiams (pavyzdžiui, dokumentų tvarkymą, prašymų pateikimą, mokesčių mokėjimą ir kt.). Didžiausias naudojimosi tokiomis e. paslaugomis privalumas tas, kad piliečiai gali atlikti daugelį reikalingų veiksmų, arba kitaip tariant - gauti daugelį paslaugų neišeidami iš savo namų arba darbo.

  

Kokios paslaugos teikiamos naudojantis ATK Lietuvoje?

 

Paslaugų sąrašas pateikiamas šiuose portaluose:

www.evaldzia.lt

www.epaslaugos.lt

 

Juose teikiamos:

 • Valstybinės mokesčių inspekcijos (turto ir pajamų) elektroninio deklaravimo paslaugos.
 • Gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos (išvykimo deklaracijos, atvykimo ar pakeistos gyvenamosios vietos deklaracijos).
 • Registrų duomenų gavimas ( gyventojų, hipotekos, testamentų, turto arešto aktų, vedybų sutarčių registro, Valstybinės ligonių kasos duomenys apie suteiktų medicininių paslaugų ir išrašytų medikamentų apimtį).
 • Pažymų gavimas (apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį, teistumo (neteistumo) pažyma, atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos ir kitos.
 • „Sodros“ (www.sodra.lt) elektroninės paslaugos draudėjams ir gyventojams:
  • Per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą – EDAS (http://draudejai.sodra.lt) draudėjai gali gauti visą rūpimą informaciją iš „Sodros“ duomenų bazės apie savo įmonės apdraustuosius, sumokėtas įmokas, naujus darbo rinkos dalyvius, formuoti finansines ataskaitas, tvirtinti metines finansines ataskaitas jas pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu; rengti ir teikti elektroninius prašymus; rengti, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir teikti elektroninius SD pranešimus; suteikti teisę kitiems draudėjams peržiūrėti informaciją apie įmonės įsiskolinimą valstybinio socialinio draudimo fondui bei apie apdraustųjų skaičių; pateikti fizinio asmens informacijos užklausą ir, asmeniui suteikus teisę, peržiūrėti reikalingą informaciją.
  • Per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą - EGAS (http://gyventojai.sodra.lt) gyventojai gali formuoti visą rūpimą informaciją iš „Sodros“ duomenų bazės apie gautas socialinio draudimo išmokas, darbo stažą, draudimo laikotarpius, prognozuojamą senatvės pensijos dydį, nedarbingumo arba nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpius, o taip pat sužinoti kam, kada ir kokiais tikslais buvo teikta su asmeniu susijusi informacija, rengti ir teikti prašymus išmokoms gauti, jei reikia, juos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, teikti paklausimus dėl savanoriškojo socialinio draudimo sutarties sudarymo, sudarant sutartis, jas pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turint įgaliojimą arba pagal Gyventojų registro duomenis atlikti veiksmus už kitą asmenį, pagal juridinių asmenų užklausas suteikti jiems teisę peržiūrėti informaciją apie save.
 • Taip pat galima naudotis Vilniaus ir kitų miestų savivaldybių teikiamomis elektroninėmis paslaugomis. 

 

Verslo paslaugos

 

Su asmens tapatybės kortele jau galite pasinaudoti elektroninės bankininkystės paslaugomis.

   

   

   

   


Atgal