Sertifikatai, įrašyti ATK

Sertifikatai įrašyti Asmens tapatybės kortelėje

 

Skaitmeninis sertifikatas (identifikavimo sertifikatas, sertifikatas elektroniniam parašui sukurti, kuris dar vadinamas ir Viešojo rakto sertifikatu) tai bendrinis elektroninio dokumento pavadinimas, kuris vienareikšmiškai elektroninėmis priemonėmis susieja viešąjį raktą su asmeniu. Sertifikatas elektroninėmis priemonėmis įrašomas į elektroninę laikmeną ir jo atitikmuo saugomas sertifikavimo paslaugų tiekėjo duomenų bazėje.

 

ATK kontaktinėje elektroninėje laikmenoje gamybos metu yra įrašomi du sertifikatai:

 • asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje (raktų pora asmens identifikavimui (paslaugoms, kur nereikia asmens parašo);
 • kvalifikuotas, skirtas pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu (raktų pora kvalifikuotam elektroniniam parašui sukurti (paslaugoms kur reikia asmens parašo).

 

Sertifikavimo paslaugų tiekėjas – Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Gyyventojų registro tarnyba), įgaliota vykdyti šias funkcijas nacionaliniu lygiu – asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kt.

 

Sertifikatuose įrašomi šie asmens duomenys:

 • Vardas, pavardė
 • Asmens kodas
 • Gimimo data
 • Lytis
 • Pilietybė

 

Asmens tapatybės kortelės sertifikatų apsauga ir saugumas

 

Sertifikatai, įrašyti Asmens tapatybės kortelėje, apsaugoti PUK ir PIN kodais. PUK kodas saugomas sertifikavimo paslaugų teikėjo saugiame serveryje, o 8 skaitmenų PIN kodas pateikiamas asmeniui.

Asmens tapatybės kortelėje įrašomų sertifikatų saugumą ir patikimumą garantuoja Lietuvos Respublikos teisės aktais apibrėžtos techninės ir teisinės priemonės, kurias įgyvendina Gyventojų registro tarnyba.

 

Asmens tapatybės kortelės sertifikatų galiojimas

 

Asmens tapatybės kortelėje įrašyti sertifikatai galioja 3 metus.

 

Sertifikatų aktyvavimas, sustabdymas ir nutraukimas

 

Sertifikatai neaktyvuojami ATK įteikimo metu: 

 • jei asmuo, atsiimdamas asmens tapatybės kortelę, nepasirašo prašymo išduoti (arba pakeisti) ATK penkioliktoje eilutėje;
 • asmens tapatybės kortelę atsiima įgaliotas asmuo;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka asmuo pripažintas neveiksniu.

Visais šiais atvejais asmuo negauna voko su PIN kodu.

 

Sertifikatų galiojimo sustabdymas

 

Asmens sertifikatų galiojimą sustabdo Gyventojų registro tarnyba. Asmuo sustabdyti sertifikatų galiojimą gali:

 • paskambinęs į Gyventojų registro tarnybą telefonu, kurio numeris nurodytas „Sertifikatų vartotojo atmintinėje“, arba numeriu, pateiktu skiltyje PAGALBA;
 • asmeniškai atvykęs į Gyventojų registro tarnybą ir užpildęs prašymą.

 

Tris kartus iš eilės įvedus neteisingą slaptažodį, prieiga prie kortelės elektroninių funkcijų yra blokuojama. Sertifikatų galiojimas nutraukiamas:

 • pasibaigus sertifikatų galiojimo laikui;
 • asmeniškai atvykus į Gyventojų registro tarnybą ir užpildžius prašymą.

 

Sertifikatų galiojimo sustabdymo atšaukimas

 

Jei asmuo nori atšaukti sertifikatų galiojimo sustabdymą, jis turi atvykti į Gyventojų registro tarnybą, pateikti savo asmens tapatybės kortelę ir užpildyti prašymą. 

  

Naujų sertifikatų sudarymas


Nauji sertifikatai sudaromi asmeniui asmeniškai atvykus į Gyventojų registro tarnybą ir užpildžius prašymą. Asmuo turi pateikti asmens tapatybės kortelę.

Nutraukus sertifikatų galiojimą, sertifikatų galiojimas neatnaujinamas.

 

Sertifikatų pasitikrinimas

 

Norėdami pasitikrinti ATK įrašytus sertifikatus, turėtumėte atlikti veiksmus, nurodytus skiltyje JŪS TURITE ATK bei naudotis kompiuterine darbo vieta, parengta darbui su ATK. Sertifikatų pavyzdys ir kaip tai atlikti pateikiama čia.

 

Valstybės įstaigų funkcinis pasiskirstymas


Funkcinis valstybinių įstaigų, užtikrinančių sertifikatų politikos įgyvendinimą, pateikiamas šioje schemoje:

ADIC – Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

GRT – Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

MS/MPS – Migracijos tarnybų skyriai/Migracijos tarnybų poskyriai

 

Kaip pasižiūrėti kokie sertifikatai yra įrašyti ATK?


(Prieš tai reikia atlikti veiksmus aprašytus JŪS TURITE ATK arba naudotis kompiuteriu, kuriame instaliuota reikiama programinė įranga (reikiama programinė įranga yra instaliuota Viešuosiuose interneto prieigos taškuose esančiuose kompiuteriuose).

 

Įdėkite ATK į kortelės skaitytuvą ir paspauskite kortelės skaitytuvo atvaizdą įrankių juostoje. Kompiuteryje atsidaro toks langas:

 

Pele pasirinkite ir paspauskite „Certificates“ ir lange pasirodys įrašai apie sertifikatus ir jų viešuosius raktus:

Matomi įrašai (asmens vardas ir pavardė). NQCAurhentication – asmens identifikavimo sertifikatas ir jo viešas raktas – RSA Public Key. QCDigitalSignature – kvalifikuotas sertifikatas elektroniniam parašui sudaryti ir jo viešas raktas – RSA Public Key .

PIN Code laukelyje surinkus savo asmens tapatybės kortelės 8 skaičių PIN kodą bus matomi sertifikatų abiejų raktų poros įrašai - viešojo ir privataus (Public key ir Private Key).

Pasirinkus vieną iš sertifikatų ir paspaudus Show details atsidaro papildomas langas, kuriame galima peržiūrėti sertifikate įrašytus duomenis. Įrašas Valid from [metai. mėnuo. diena.] to .[metai. mėnuo. diena.] nurodo sertifikatų galiojimą laikotarpį. 

 

Atgal